FOTOGALÉRIE

“Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach” List Rimanom 10:15

Touto cestou chcem požiadať všetkých, ktorí majú vo svojich zbierkach fotografie z podujatí cirkevného zboru, aby kontaktovali mňa, alebo brata farára Lipovského.

Bližšie informácie o odoslaní fotografií TU Poprípade ma kontaktujte na email.

Ing. Branislav Záborský, zborový dozorca


ZBOROVÝ DEŇ 2017


OPEKAČKA PRESBYTEROV 2017


KONFIRMÁCIA 2017


!!! INŠTALÁCIA ZBOROVÉHO KŇAZA 2017 !!!


ŠKOLENIE PRESBYTEROV 2017


UVEDENIE NOVÉHO PODDOZORCU 2017


STRETNUTIE 5 SPEVOKOLOV 2017 


VÝZDOBA V CHRÁMOCH


FOTOGALÉRIE NAŠÍCH SPOLOČENSTIEV


FOTOGALÉRIE Z BRIGÁD A REKONŠTRUKCII