KÁZNE

KÁZNE 2017


10.12. 2017 –LIST DO FILADELFII… – Mgr. Tomáš Lipovský

22.10. 2017 –KÁZEŇ… – Mgr. Tomáš Lipovský

15.10. 2017 –POĎAKOVANIE ZA ÚRODY… – Mgr. Tomáš Lipovský

17.09. 2017 –KÁZEŇ… – Mgr. Tomáš Lipovský

23.07. 2017 –POKRSTENÝ V KRISTA… – Mgr. Tomáš Lipovský

25.06. 2017 –MILOSŤ V ŠKOLSKOM ROKU… –Mgr. Zuzana Lipovská

5.02. 2017 –KRISTUS DOBRÝ PASTIER… – Mgr. Zuzana Lipovská

5.02. 2017 – SIMEON… – Mgr. Tomáš Lipovský

15.01. 2017 – Bremeno života… – Mgr. Zuzana Lipovská

ARCHÍV KÁZNI Z ROKU 2015 – 2016