DORAST

Ak máš od 10 do 16 rokov si srdečne vítaný na našich stretnutiach dorastu.

Stretneme sa v piatok o 16:15 hodine v zborovej miestnosti v Háji.

Tešíme sa na spoločný požehnaný a zábavný čas. 🙂 


Foto z dorastu: