FOTOGALÉRIE NAŠÍCH BRIGÁD A REKONŠTRUKCII

BRIGÁDY NÁŠHO CZ


REKONŠTRUKCIA FARY V HÁJI


REKONŠTRUKCIA MODLITEBNE V HORNEJ ŠTUBNI


REKONŠTRUKCIA KOSTOLA V DOLNEJ ŠTUBNI