Cirkevný zbor – kontaktfacebook_318-136394

Evanjelický a. v. farský úrad

Háj 67, 039 01 Turčianske Teplice
tel.: 043/ 492 2510,
email: ! TU !
číslo účtu: SK1309000000005149689611


Zborový farár
Mgr. Tomáš Lipovský
0911 122 510
email: ! TU !


Námestná farárka
Mgr. Zuzana Lipovská
0911 122 510
email: ! TU !


Zborový dozorca
Ing. Branislav Záborský
email: ! TU !


Poddozorca zboru
Mgr. Ladislav Adamovič
email: ! TU !


Zborová kantorka
Mgr. Katarína Záborská
email: ! TU !


Upozornenie GDPR:

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Háji za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke a na facebookovej stránke s názvom ECAV Háj. V prípade vyjadrenia nesúhlasu zúčastnených odfotených, resp. inak nasnímaných osôb s týmto zverejňovaním, bude nesúhlas dotknutej osoby akceptovaný a obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam z webového priestoru odstránený. Dotknuté osoby si môžu uplatňovať svoje práva v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Na základe písomného podania v zmysle zákona, má dotknutá osoba právo požadovať bezplatné informácie o jej osobných údajoch, ktoré prevádzkovateľ spracúva a môže namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, ak je k spracúvaniu potrebný súhlas dotknutej osoby. Nesúhlas môžete vyjadriť písomnou formou odoslaním na e-mailovú adresu:  ! TU !


AKO NÁS NÁJDETE:
Evanjelický kostol v Háji, Háj 67, 039 01 Turčianske Teplice
mapa_zbor-compressor
SPRÁVA WEBOVEJ STRÁNKY:
Ing. Branislav Záborský: klikni   ! TU !
Webmaster OKi:   klikni   ! TU !

 


DÔLEŽITÉ LINKY:FSLO-1179611990-111990soulogo-RoSsocial_facebook_box_blueevs_logo-compressorSn_C3_ADmka-obrazovky-2015-10-06-o-14.15.27

plagat2col-300x200