“Aké krásne sú nohy tých, ktorí prinášajú radostnú zvesť o dobrých veciach” List Rimanom 10:15

Touto cestou chcem požiadať všetkých, ktorí majú vo svojich zbierkach fotografie z podujatí cirkevného zboru, aby kontaktovali mňa, alebo brata farára Lipovského.

Bližšie informácie o odoslaní fotografií a videa TU Poprípade ma kontaktujte na email.

Ing. Branislav Záborský, zborový dozorca


ECAV HÁJ


PAMIATKA REFORMÁCIE 2018


SENIORÁTNE STRETNUTIE MUŽOV 2018


POŽEHNANIE ŠTUDENTOV A PEDAGÓGOV 2018UVEDENIE ZBOROVÉHO KURÁTORA A PRESBYTEROV 2018


KONFERENCIA MUŽOV TŘINEC 2018


TROJKRÁĽOVÉ STRETNUTIE SPEVOKOLOV 2018


VÝZDOBA V CHRÁMOCH


FOTOGALÉRIE NAŠÍCH SPOLOČENSTIEV


FOTOGALÉRIE Z BRIGÁD A REKONŠTRUKCII