Archives

2. nedeľa po Zjavení

Evanjelium podľa Jána 2,1-12 Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. Pozvali na svadbu aj Ježiša a

1. nedeľa po Zjavení

Piata kniha Mojžišova – Deuteronomium 10. kapitola 12-15 verš Izrael, čo žiada teraz od teba Hospodin, tvoj Boh? Len to, aby si sa

Nový rok 2019

JOZ1,1-9 Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša prehovoril Hospodin k Mojžišovmu služobníkovi Józuovi, synovi Núnovmu, takto: Mojžiš, môj služobník, zomrel. Preto teraz vstaň, prejdi

Závierka občianskeho roka

2MOJ13,20-22 Potom sa pohli zo Sukkótu a utáborili sa v Étáme, na okraji púšte.Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby