Aliančný modlitebný týždeň

Touto cestou ďakujem všetkým, ktorí sa spolupodieľali na témach, ako aj svojou účasťou na tohtoročnom aliančnom modlitebnom týždni.

Tešíme sa so spoločenstva, ktoré sme spoločne prežili.

Vypočujte si kázne/zamyslenia, ktoré boli v jednotlivých večeroch a nech Pán povzbudí Vás do ešte väčšieho modlitebného zápasu za svoje rodiny, zbor,…

Ing. Branislav Záborský, zborový dozorca


Nepochopiteľná Božia láska – Bc.Gabika Sviteková

Prijatie – Ing.Branislav Záborský

Odchod – Ing.Tomáš Svitek

 Otec, ktorý Ťa chápe – Mgr.Bevan Stein

Pokánie – Ing.Vratislav Bargar

Stratený – Ing.Branislav Páleš