DORAST

Ak máš od 10 do 16 rokov si srdečne vítaný na našich stretnutiach dorastu.

Stretneme sa v piatok o 16:15 hodine v zborovej miestnosti v Háji.

Tešíme sa na spoločný požehnaný a zábavný čas. 🙂 


Foto z dorastu:
[cws_gpp_images_by_albumid id=6420068915340550513 theme=projig show_details=0 row_height=175 num_results=0 show_title=0]