MLÁDEŽ

Ak máš od 16 rokov si srdečne vítaný na naše stretnutia MLÁDEŽE.

Stretneme sa v sobotu (v lete o 1 9.00, v zime o 1 8.00 hod.) v zborovej miestnosti v Háji.

Tešíme sa na spoločný požehnaný a zábavný čas. ? 

Vedúcim mládeže je brat Ing. Tomáš Svitek.

 „Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, skôr, ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš: Nemám v nich záľubu.“ (Kazateľ 12:1)   

FOTOGALÉRIA ZO STRETNUTÍ MLÁDEŽE      

[cws_gpp_images_by_albumid id=6420068915340550513 theme=projig show_details=0 row_height=175 num_results=0 show_title=0]